Погода в інших містах

РУБРИКАЦИЯ

Крым
19 января 2018

В окупований Крим поставили генератори німецької МАN замість фінської Wärtsilä - ЗМІ

16 января 2018

Фінська Wärtsilä відмовилася постачати генератори кримській судноверфі «Залив» через санкції

12 января 2018

Російський корабель, "підбитий" судном з українським екіпажем, ремонтуватимуть в окупованому Севастополі

12 января 2018

Суднозавод «Море» в окупованому Криму перетворили на акціонерне товариство

Николаев
19 января 2018

Миколаївський порт в минулому році збільшив вантажообіг на 5%

18 января 2018

У Миколаєві будують плани як з'єднати «Евері» і «Бунге» 3-кілометровим олієпроводом

16 января 2018

Миколаївський порт віддав "прокладці" 380 мільйонний тендер на будівництво причалу - ЗМІ

16 января 2018

У Миколаєві оштрафували підприємство за порушення в проекті реконструкції критого складу в спецпорту «Ольвія»

Одесса
19 января 2018

Одеський порт знизить прибуток удвічі через "прокладку" - ЗМІ

16 января 2018

Одеський МТП хочуть приєднати до АМПУ

12 января 2018

АМПУ вирішив довірити охорону Одеського порту приватній структурі: охоронці готують акції протесту

09 января 2018

В Одеському порту пришвартувався американський есмінець

Херсон
12 января 2018

Херсонський морпорт знову найняв киянина для захисту своїх інтересів в МІУ і заплатить йому 105,6 тисяч гривень

03 ноября 2017

"Паллада" урочисто передала новозбудований плавучий док замовнику

24 октября 2017

Єгиптянину заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування Криму

23 октября 2017

Херсонська "Паллада" успішно завершила випробування композитного доку

Нормативные документы

Проект Закону про прилеглу зону України

09 февраля 2010 12:17:44


Проект

Закон УкраЇни

Про прилеглу зону України
________________________

Беручи до уваги відповідні положення Конвенції ООН з морського права 1982 року та Конвенції ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини 2001 року, Україна приймає цей Закон, що визначає правовий режим прилеглої зони України.

Стаття 1. Визначення прилеглої зони

1. Прилегла зона України (далі — прилегла зона) — це морська смуга поза межами територіального моря України, яка прилягає до нього, зовнішня межа якої перебуває на відстані 24 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Стаття 2. Делімітація прилеглої зони

1. Делімітація прилеглої зони між Україною та державами, узбережжя яких протилежні або суміжні з узбережжям України, здійснюється відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, а також положень міжнародних договорів України.

Стаття 3. Запобігання правопорушенням у прилеглій зоні

1. У прилеглій зоні уповноважені органи вживають заходів, необхідних для:

запобігання порушенням у межах території України, включаючи її територіальне море, митних, фіскальних, імміграційних і санітарних норм, установлених законами та іншими нормативно-правовими актами;

покарання за порушення зазначених норм, вчинені у межах території України, включаючи її територіальне море.

З цією метою уповноважені органи здійснюють відповідно до законодавства та норм міжнародного права зупинення, огляд, переслідування по гарячих слідах, затримання чи арешт усіх суден-порушників та/або членів їх екіпажу (крім військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою) тощо.

2. Положення частини першої цієї статті не обмежують суверенних прав чи юрисдикції України, що визначені законодавством, яке регулює правовий статус і режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України.

Стаття 4. Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні

1. Дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні проводяться лише за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у порядку, встановленому законодавством.

2. Положення частини першої цієї статті не обмежують прав власників, особа яких може бути встановлена, правил рятування на морі та інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельне судноплавство, або законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються культурного обміну.

Стаття 5. Зупинення або припинення робіт з дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні

1. Роботи з дослідження археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні, що проводяться з порушенням вимог частини першої статті 4 цього Закону, можуть бути зупинені або тимчасово припинені Морською охороною Державної прикордонної служби України.

Стаття 6. Відповідальність за проведення незаконних досліджень і вилучення археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні

1. Проведення незаконних досліджень і вилучення археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні тягне за собою відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 7. Припинення правопорушень і затримання порушників законодавства про прилеглу зону

1. Проти суден, що порушують законодавство про прилеглу зону, у відповідь на застосування ними сили, а також в інших виняткових випадках вживаються зумовлені обставинами заходи, необхідні для припинення порушення і затримання порушників у порядку, встановленому законодавством.

2. У разі арешту або затримання іноземного судна уповноважені органи негайно повідомляють державу прапора про вжиті заходи і застосовані санкції. Затримане судно та його екіпаж негайно звільняються після виконання рішення про притягнення до відповідальності і відшкодування збитків, завданих незаконною діяльністю.

Стаття 8. Порядок і строки притягнення до відповідальності

1. Справи про правопорушення, зазначені у статті 6 цього Закону, розглядають суди.

2. Посадовою особою Морської охорони Державної прикордонної служби України складається протокол про вчинення правопорушення, зазначені у статті 6 цього Закону, який разом з іншими документами, що стосуються цієї справи, протягом трьох днів з дня затримання порушника надсилається до суду.

3. Суд приймає протягом одного дня після надходження документів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення про притягнення до відповідальності.

4. Рішення суду оскаржується у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 9. Міжнародні договори

1. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) статтею 92² такого змісту:

“Стаття 92². Незаконні дослідження та вилучення археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні

Проведення досліджень археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини у прилеглій зоні без відповідного дозволу або з порушенням установленого порядку —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вилучення з дна прилеглої зони археологічних та історичних об’єктів культурної спадщини без документів, які надають право на проведення таких робіт, а також у разі, коли внаслідок такого вилучення можуть бути порушені митні, фіскальні, імміграційні або санітарні норми, —

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від чотирьохсот сорока до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено порушення.”;

2) абзац другий преамбули Закону України “Про охорону культурної спадщини” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114) викласти у такій редакції:

“Об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України та в межах прилеглої зони України, охороняються державою.”;

3) у Законі України “Про Державну прикордонну службу України” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208, № 45, ст. 357; 2008 р., № 26, ст. 243; 2009 р., № 24, ст. 298):

доповнити статтю 1 після слів “прав України в її” словами “прилеглій зоні та”;

у частині першій статті 9:

слова “кораблів у територіальному морі” замінити словами “кораблів у прилеглій зоні, територіальному морі”;

доповнити частину після слів “прав України в її” словами “прилеглій зоні та”;

слова “у цій зоні” замінити словами “у цих зонах”;

доповнити пункт 14 статті 19 після слів “плавання і перебування в” словами “прилеглій зоні,”;

у статті 20 доповнити:

пункт 22 після слів “територіального моря” словами “, прилеглої зони”;

пункт 24 після слів “плавання і перебування в” словами “прилеглій зоні”;

пункт 25 після слів “економічній зоні України” словами “, прилеглій зоні”;

пункт 26 після слів “у територіальному морі,” словами “прилеглій зоні,”;

пункт 28 після слів “про виключну (морську) економічну зону України” словами “, про прилеглу зону України”;

пункт 29 після слів “плавання і перебування у” словами “прилеглій зоні,”;

доповнити частину першу статті 21 після слів “під час виконання завдань” словами “в прилеглій зоні,”, а після слів “Про державний кордон України”,” — словами “Про прилеглу зону України”,”;

4) у Законі України “Про охорону археологічної спадщини” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст. 361):

преамбулу викласти у такій редакції:

“Цей Закон регулює відносини, пов’язані з охороною археологічної спадщини України — невід’ємної частини культурної спадщини людства, вразливого і невідновлюваного джерела знань про історичне минуле, на території України та в межах прилеглої зони України, а також визначає права та обов’язки дослідників археологічної спадщини.”;

доповнити частину першу статті 6, перше речення частини першої та друге речення частини другої статті 11, абзаци другий та четвертий частини першої статті 12 після слів “на території України” словами “та в межах прилеглої зони України”.